Privacy Policy

 

 

 

Välkommen till https://nyckeljouren.se (“Sajten”). Vi förstår att integritet online är viktigt för användare av vår webbplats, särskilt när de bedriver affärer. Detta uttalande styr vår sekretesspolicy med avseende på de användare av webbplatsen (“besökare”) som besöker utan att göra affärer och besökare som registrerar sig för att göra affärer på webbplatsen och använder de olika tjänster som Nyckeljouren Låssmed i Göteborg erbjuder (tillsammans, “Tjänster”) (“Auktoriserade kunder”).

“Personligt identifierbar information”

avser all information som identifierar eller kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera den person som sådan information avser, inklusive, men inte begränsat till, namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e -postadress, ekonomiska profiler, social trygghet nummer och kreditkortsinformation. Personligt identifierbar information inkluderar inte information som samlas in anonymt (det vill säga utan identifiering av den enskilda användaren) eller demografisk information som inte är kopplad till en identifierad individ.

Vilken personligt identifierbar information samlas in?

Vi kan samla in grundläggande användarprofilinformation från alla våra besökare. Vi samlar in ytterligare tilläggsinformation från våra auktoriserade kunder: namnen, adresserna, telefonnumren och e -postadresserna till auktoriserade kunder, verksamhetens art och storlek samt arten och storleken på annonsutrymmet som den auktoriserade kunden tänker köpa eller sälja.

Vilka organisationer samlar in informationen?

Förutom vår direkta insamling av information kan våra tredjepartsleverantörer (t.ex. kreditkortsföretag, clearinghus och banker) som kan tillhandahålla tjänster som kredit-, försäkrings- och spärrtjänster samla in denna information från våra besökare och auktoriserade kunder. Vi kontrollerar inte hur dessa tredje parter använder sådan information, men vi ber dem att avslöja hur de använder personlig information från besökare och auktoriserade kunder. Några av dessa tredje parter kan vara mellanhänder som endast fungerar som länkar i distributionskedjan och som inte lagrar, behåller eller använder informationen som ges till dem.

Hur använder webbplatsen personligt identifierbar information?

Vi använder personligt identifierbar information för att anpassa webbplatsen, för att lämna lämpliga tjänsterbjudanden och för att uppfylla köp- och försäljningsförfrågningar på webbplatsen. Vi kan skicka e -post till besökare och auktoriserade kunder om forskning eller köp- och försäljningsmöjligheter på webbplatsen eller information relaterad till webbplatsens ämne. Vi kan också använda personligt identifierbar information för att kontakta besökare och auktoriserade kunder som svar på specifika förfrågningar eller för att tillhandahålla efterfrågad information.

Med vem kan informationen delas?

Personligt identifierbar information om auktoriserade kunder kan delas med andra auktoriserade kunder som vill utvärdera potentiella transaktioner med andra auktoriserade kunder. Vi kan dela aggregerad information om våra besökare, inklusive demografin för våra besökare och auktoriserade kunder, med våra anslutna byråer och tredjepartsleverantörer. Vi erbjuder också möjligheten att “välja bort” att ta emot information eller bli kontaktad av oss eller av någon byrå som agerar på våra vägnar.

Hur lagras personligt identifierbar information?

Personligt identifierbar information som samlas in av Nyckeljouren Låssmed i Göteborg lagras säkert och är inte tillgänglig för tredje part eller anställda på Nyckeljouren Låssmed i Göteborg förutom för användning enligt ovan.

Vilka val finns för besökare när det gäller insamling, användning och distribution av informationen?

Besökare och auktoriserade kunder kan välja bort att ta emot oönskad information från eller bli kontaktad av oss och/eller våra leverantörer och anslutna byråer genom att svara på mejl enligt instruktionerna eller genom att kontakta oss på Stora Nygatan 21 41108 Göteborg Sverige.

 Småkakor

En cookie är en rad information som en webbplats lagrar på en besökares dator och som besökarens webbläsare tillhandahåller webbplatsen varje gång besökaren återvänder.

Används cookies på webbplatsen?

Cookies används av olika anledningar. Vi använder cookies för att få information om våra besökares preferenser och de tjänster de väljer. Vi använder också cookies av säkerhetsskäl för att skydda våra auktoriserade kunder. Till exempel, om en auktoriserad kund är inloggad och webbplatsen är oanvänd i mer än 10 minuter, loggar vi automatiskt ut den auktoriserade kunden. Besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare att vägra cookies innan de använder https://nyckeljouren.se, med nackdelen att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar korrekt utan hjälp av cookies.

Cookies som används av våra tjänsteleverantörer

Våra tjänsteleverantörer använder cookies och dessa cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats. Du kan hitta mer information om vilka cookies som används på vår informationssida för cookies.

Hur använder Nyckeljouren Låssmed i Göteborg inloggningsinformation?

Nyckeljouren Låssmed i Göteborg använder inloggningsinformation, inklusive men inte begränsat till, IP -adresser, internetleverantörer och webbläsartyper för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra en användares rörelse och användning och samla in bred demografisk information.

Vilka partners eller tjänsteleverantörer har tillgång till personligt identifierbar information från besökare och/eller auktoriserade kunder på webbplatsen?

Nyckeljouren Låssmed i Göteborg har ingått och kommer att fortsätta ingå partnerskap och andra anslutningar med ett antal leverantörer. Sådana leverantörer kan ha tillgång till viss personligt identifierbar information om de behöver veta grunden för att utvärdera auktoriserade kunder för tjänstekvalificering. Vår sekretesspolicy täcker inte deras insamling eller användning av denna information. Utlämnande av personligt identifierbar information för att följa lagen. Vi kommer att avslöja personligt identifierbar information för att följa ett domstolsbeslut eller en stämning eller en begäran från en brottsbekämpande myndighet att lämna ut information. Vi kommer också att avslöja personligt identifierbar information när det är rimligt nödvändigt för att skydda säkerheten för våra besökare och auktoriserade kunder.

Hur skyddar webbplatsen personligt identifierbar information?

Alla våra anställda känner till vår säkerhetspolicy och praxis. Personligt identifierbar information om våra besökare och auktoriserade kunder är endast tillgänglig för ett begränsat antal kvalificerade anställda som får ett lösenord för att få tillgång till informationen. Vi granskar våra säkerhetssystem och processer regelbundet. Känslig information, till exempel kreditkortsnummer eller personnummer, skyddas av krypteringsprotokoll för att skydda information som skickas över Internet. Även om vi vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att upprätthålla en säker webbplats, utsätts elektronisk kommunikation och databaser för fel, manipuleringar och inbrott, och vi kan inte garantera eller garantera att sådana händelser inte kommer att äga rum och vi kommer inte att hållas ansvariga för besökare eller Auktoriserade kunder för sådana händelser.

Hur kan besökare rätta till eventuella felaktigheter i personligt identifierbar information?

Besökare och auktoriserade kunder kan kontakta oss för att uppdatera personligt identifierbar information om dem eller för att rätta till eventuella felaktigheter genom att maila oss på [email protected]

Kan en besökare radera eller inaktivera personligt identifierbar information som samlas in av webbplatsen?

Vi ger besökare och auktoriserade kunder en mekanism för att radera/inaktivera personligt identifierbar information från webbplatsens databas genom att kontakta. På grund av säkerhetskopior och registreringar över raderingar kan det dock vara omöjligt att radera en besökares post utan att behålla kvarvarande information. En person som begär att personligt identifierbar information ska inaktiveras kommer att få denna information funktionellt raderad, och vi kommer inte att sälja, överföra eller använda personligt identifierbar information som rör den personen på något sätt framåt.

Dina rättigheter

Dessa är sammanfattade rättigheter som du har enligt dataskyddslagstiftningen

Rätten till tillgång
Rätten till rättelse
Rätten till radering
Rätten att begränsa behandlingen
Rätt att invända mot behandling
Rätten till dataportabilitet
Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
Rätt att återkalla samtycke
Vad händer om sekretesspolicyn ändras?

 Vi kommer att informera våra besökare och auktoriserade kunder om ändringar i vår sekretesspolicy genom att lägga upp sådana ändringar på webbplatsen. Men om vi ändrar vår integritetspolicy på ett sätt som kan orsaka avslöjande av personligt identifierbar information som en besökare eller auktoriserad kund tidigare har begärt att inte ska avslöjas, kommer vi att kontakta sådan besökare eller auktoriserad kund för att låta sådan besökare eller auktoriserad kund förhindra sådan avslöjande.

Länkar:

https://nyckeljouren.se innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att när du klickar på en av dessa länkar, flyttar du till en annan webbplats. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn för dessa länkade webbplatser eftersom deras sekretesspolicy kan skilja sig från vår.