TERMS OF USE

 

VÄNLIGEN LÄS! https://nyckeljouren.se KRÄVER ÖVERHÅLLNING FÖR OCH SOM EN VILLKA FÖR ATT LÅTA DIN ANVÄNDNING AV https://nyckeljouren.se.

Genom att komma åt eller använda den här webbplatsen representerar du att du har full auktoritet för att binda dig själv, någon tredje part, företag eller juridisk enhet, och att din användning och/eller interaktion, liksom att fortsätta att använda eller interagera, med WEBBPLATSEN KONSTITUERAR DITT HAR LÄST OCH GODKOMMER MED DENNA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH ANDRA AVTAL SOM VI KAN SKICKA PÅ WEBBPLATSEN.

Genom att titta, besöka, använda eller interagera med https://nyckeljouren.se ELLER MED EN BANNER, POP-UP, ELLER ANNONSERING SOM FUNGERAR PÅ DET, GODKÄNNER DU ALLA BESTÄMMELSER FÖR DENNA ANVÄNDNINGSPOLICY OCH PRIVATPOLICY AV https://nyckeljouren.se.

https://nyckeljouren.se SÄRSKILDA DENIES TILLGÅNG TILL NÅGON INDIVIDUAL SOM TÄCKAS AV BARNENS LÄGENHETSSKYDDSLAG (COPPA) 1998.

https://nyckeljouren.se BEVARAR RÄTTEN TILL ATT NEGA TILLGÅNG TILL NÅGON PERSON ELLER TITTARE FÖR ALLA RÄTTSLIGA SKÄL. UNDER PRIVATPOLITIKENS VILLKOR, SOM DU GODKÄNNER SOM VILLKOR FÖR ATT SE, https://nyckeljouren.se TILLÅTT ATT INSAMLA OCH LAGRA DATA OCH INFORMATION FÖR EXKLUSIONENS SYFTE OCH FÖR MÅNGA ANNAN ANVÄNDNING.

DENNA ANVÄNDNINGSVILLKOR KAN ÄNDRAS FRÅN TID TILL TID. BESÖKARE HAR EN AFFIRMATIV POLITIK, SOM EN DEL AV ÖVERHÅLLEN FÖR TILLÅTELSE TILL ATT TILLGÅNG https://nyckeljouren.se, FÖRVARA SIG INFORMERADE OM SÅNA FÖRÄNDRINGAR genom att granska dessa användningsvillkor för varje gång de besöker https.

PARTER TILL ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Besökare, tittare, användare, prenumeranter, medlemmar, medlemsförbund eller kunder, som gemensamt kallas “Besökare”, är parter i detta avtal. Webbplatsen och dess ägare och/eller operatörer är parter i detta avtal, häri kallad “Webbplats”.

ANVÄNDNING AV INFORMATION FRÅN DENNA HEMSIDA

Om du inte har ingått ett uttryckligt skriftligt avtal med denna webbplats om det motsatta, har besökare, tittare, prenumeranter, medlemmar, medlemsförbund eller kunder ingen rätt att använda denna information i kommersiell eller offentlig miljö; de har ingen rätt att sända det, kopiera det, spara det, skriva ut det, sälja det eller publicera några delar av innehållet på denna webbplats. Genom att komma åt innehållet på denna webbplats godkänner du detta villkor för åtkomst och du erkänner att obehörig användning är olaglig och kan utsättas för civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder. Återigen har Besökare inga som helst rättigheter att använda innehållet i eller delar därav, inklusive dess databaser, osynliga sidor, länkade sidor, underliggande kod eller annan immateriell egendom som webbplatsen kan innehålla, av någon anledning eller för någon som helst användning. Som erkännande av det faktum att det kan vara svårt att kvantifiera de exakta skadorna som uppstår vid överträdelse av denna bestämmelse, samtycker Visitor till att kompensera ägarna till https://nyckeljouren.se med likviderade skador i beloppet, eller, om det kan beräknas , de faktiska kostnaderna och de faktiska skadorna för brott mot denna bestämmelse, beroende på vad som är störst. Besökaren garanterar att han eller hon förstår att godkännande av denna bestämmelse är ett villkor för att få åtkomst till https://nyckeljouren.se och att åtkomst till https://nyckeljouren.se utgör godkännande.

ÄGANDE AV WEBBPLATS ELLER RÄTT ATT ANVÄNDA, SÄLJA, OFFENTLIGT INNEHÅLL AV DENNA WEBBPLATS

Webbplatsen och dess innehåll ägs eller licensieras av webbplatsens ägare. Material på webbplatsen måste antas vara äganderättsligt och upphovsrättsskyddat. Besökare har inga som helst rättigheter till webbplatsens innehåll. Användning av webbplatsinnehåll av någon anledning är olagligt om det inte görs med uttryckligt avtal eller med tillstånd från webbplatsen.

HYPERLÄNKNING TILL WEBBPLATS, SAMMÄRKNING, “FRAMING” OCH REFERENCERANDE PLATS FÖRBJUDEN

Om inte uttryckligen tillstånd från webbplatsen får ingen hyperlänka denna webbplats eller delar av den (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärken eller upphovsrättsskyddat material) till deras av någon anledning. Dessutom är det inte tillåtet att hänvisa till webbadressen (webbplatsadressen) till denna webbplats eller någon sida på denna webbplats i kommersiella eller icke-kommersiella medier utan uttryckligt tillstånd från oss, och du får inte heller ‘rama in’ webbplatsen. Du godkänner specifikt att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller avaktivera sådana aktiviteter och ansvara för alla skador som uppstår vid överträdelse av denna bestämmelse. Som erkännande av det faktum att det kan vara svårt att kvantifiera de exakta skadorna som uppstår vid intrång i denna bestämmelse, samtycker du till att kompensera ägarna till https://nyckeljouren.se med likviderade skador i beloppet eller, om det kan beräknas, de faktiska kostnaderna och de faktiska skadorna för brott mot denna bestämmelse, beroende på vad som är störst. Du garanterar att du förstår att godkännande av denna bestämmelse är ett villkor för åtkomst till https://nyckeljouren.se och att åtkomst till https://nyckeljouren.se utgör godkännande.

 FRISKRIVNING FÖR WEBBPLATSENS INNEHÅLL

https://nyckeljouren.se frånsäger sig allt ansvar för riktigheten i innehållet som visas på, länkas till eller nämns på https://nyckeljouren.se. Besökare tar all risk med att titta på, läsa, använda eller förlita sig på denna information. Om du inte på annat sätt har ingått ett uttryckligt avtal med oss ​​om det motsatta, har du ingen rätt att förlita dig på att information som finns här är korrekt. Vi lämnar ingen sådan garanti.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR SKADA FRÅN DIN DATOR ELLER PROGRAMVARA FRÅN INTERAKTION MED DENNA HEMSIDA ELLER DET INNEHÅLL. BESÖKARE ANTAR ALL RISK FÖR VIRUS, WORMS ELLER ANDRA KORRUTERANDE FAKTORER.

Vi tar inget ansvar för skada på datorer eller programvara hos besökaren eller någon person som besökaren senare kommunicerar med från skadad kod eller data som oavsiktligt skickas till besökarens dator. Återigen, besökare ser och interagerar med denna webbplats, eller banners eller popup-fönster eller reklam som visas på den, på egen risk.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADNINGAR

Besökare laddar ner information från denna webbplats på egen risk. Webbplatsen garanterar inte att nedladdningar är fria från skadade datorkoder, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Genom att titta på, använda eller interagera på något sätt med denna webbplats, inklusive banners, reklam eller popup-fönster, nedladdningar, och som ett villkor för webbplatsen för att tillåta hans lagliga visning, avstår besökaren för alltid från alla krav på skador på eventuella skador och all beskrivning baserad på någon kausal faktor som leder till eventuell skada, oavsett hur avskyvärd eller omfattande, oavsett om den är fysisk eller känslomässig, förutsebar eller oförutsebar, oavsett om den är personlig eller kommersiell. För alla jurisdiktioner som nu kan tillåta dessa undantag kommer vårt maximala ansvar inte att överstiga det belopp som du betalar, om någon, för att använda vår webbplats eller tjänst.

Dessutom godkänner du att inte hålla oss ansvariga för eventuella skador relaterade till frågor utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till, Guds handlingar, krig, terrorism, uppror, upplopp, kriminell verksamhet, naturkatastrofer, avbrott i kommunikation eller infrastruktur, arbete brist eller störningar (inklusive olagliga strejker), brist på material och andra händelser som inte ligger inom vår kontroll.

SKADEERSÄTTNING

Besökaren samtycker till att i händelse av att han orsakar skada på oss eller en tredje part till följd av eller i samband med användningen av https://nyckeljouren.se, kommer Visitor att gottgöra oss för och i förekommande fall försvara oss mot eventuella anspråk för skador.

INLÄMNINGAR

Besökaren godkänner som villkor för visning att all kommunikation mellan besökare och webbplats anses vara en insändare. Alla bidrag, inklusive delar därav, grafik som finns på det, eller något av innehållet i insändaren, ska bli webbplatsens exklusiva egendom och kan användas, utan ytterligare tillstånd, för kommersiellt bruk utan ytterligare övervägande av något slag. Besökaren samtycker till att bara kommunicera den informationen till webbplatsen, som den för alltid vill tillåta webbplatsen att använda på vilket sätt som helst. “Insändningar” är också en bestämmelse i sekretesspolicyn.

LÄGGA MÄRKE TILL

Inget ytterligare meddelande av något skäl av någon anledning behöver ges till besökare och besökare garanterar uttryckligen en förståelse för att rätten att meddela detta frånfaller som ett villkor för tillstånd att se eller interagera med webbplatsen.

 TISTER

Som en del av den hänsyn som webbplatsen kräver för visning, användning eller interaktion med denna webbplats, samtycker besökaren till att använda bindande skiljedom för alla anspråk, tvister eller kontroverser (“CLAIM”) av något slag (oavsett om det är i kontrakt, skadestånd eller på annat sätt) som härrör från eller relaterar till detta köp, denna produkt, inklusive uppmaningsfrågor, integritetsfrågor och användarvillkor.

Skiljeförfarande ska utföras i enlighet med reglerna från American Arbitration Association som är i kraft den dag en tvist lämnas till American Arbitration Association. Information om American Arbitration Association, dess regler och dess blanketter är tillgänglig från American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Förhör kommer att äga rum i staden eller länet till ägaren av https://nyckeljouren.se.

Tittaren, besökaren, medlemmen, prenumeranten eller kunden får under inga omständigheter ha rätt att gå till domstol eller pröva en jury. Betraktare, besökare, medlem, prenumerant eller kund har inte rätt att delta i upptäckt före prövning utom i enlighet med reglerna; du kommer inte att ha rätt att delta som representant eller medlem i någon grupp av fordringsägare som avser något krav som omfattas av skiljedom; skiljemännens beslut blir slutgiltigt och bindande med begränsade klagomål.

Den rådande parten ska ersättas av den andra parten för alla kostnader i samband med tvistemålningen, inklusive advokatkostnader, inkassoavgifter, utredningsavgifter, resekostnader.

JURISDIKTION OCH PLATS

Om något ärende angående detta köp ska väckas vid en domstol, före eller efter skiljeförfarandet, godkänner betraktaren, besökaren, medlemmen, prenumeranten eller kunden att den enda och lämpliga jurisdiktionen är staten och staden som anges i kontaktinformationen av webbägaren om inte annat anges här. I händelse av att tvister sker i en federal domstol ska rätt domstol vara den federala domstolen som ligger närmast ägaren av https: //nyckeljouren.se adress.

TILLÄMPLIG LAG

Tittare, besökare, medlem, prenumerant eller kund instämmer i att tillämplig lag som ska tillämpas i alla fall ska vara den som ägs av https://nyckeljouren.se.

KONTAKTINFORMATION

Säljaren av denna produkt är:

Postadress:
Nyckeljouren Låssmed i Göteborg
Stora Nygatan 21
Göteborg 411 08
Sverige

Kontakt e -post: kontakt@nyckeljouren.se, med ensamrätt.